jouw motto hier

Privacy

Privacy

We gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. Als we gegevens moeten delen, bijvoorbeeld met de huisarts, dan vragen we vooraf toestemming aan u. We houden een dossier bij waarin we alleen relevante informatie noteren.

Rondom privacy en gegevensverwerking zijn er duidelijke afspraken:


Voor het privacyreglement van Stichting Buurtzorg Nederland klikt u hier.